E-VWI.org

Virtual Whopedia Indonesia

( E-VWI : Komunitas Pendidikan Gratis Indonesia )


Ayo Join di E-VWI : Saatnya Indonesia Cerdas !

Project Cooming Soon

Let's Get In Touch!


"Allah (memberi) cahaya (kepada) langit & bumi. Perumpamaan cahaya Allah seperti lubang yg tak tembus, yg didalamnya ada pelita besar.Pelita itu dalam kaca, dan kaca itu seakan" bintang yg bercahaya seperti mutiara yg menyalakan minyak dari pohon yg banyak berkahnya yaitu, Zaitun yg tumbuh tidak disebelah timur, dan tidak pula disebelah baratnya. Yg minyaknya saja menerangi walaupun tidak disentuh api.Cahaya itu diatas cahaya berlapis". Allah membimbing cahaya-Nya siapa yg dikehendaki-Nya. Dan Allah membuat perumpamaan" manusia, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Bertasbihlah pada Allah di Masjid" yg telah diperintahkan untuk dimuliakan, dan disebut namanya didalam-Nya pada pagi dan petang, lelaki yg tidak dilalaikan oleh perniagaaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah. Mendirikan shalat, membayar zakat, mereka takut pada suatu hari yg dihari itu, hati dan penglihatan menjadi guncang.

Mereka yg mengerjakan demikian itu, agar Allah memberikan balasan kepada mereka dg balasan yg lebih baik dari apa yg mereka kerjakan, dan supaya Allah menambahkan karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rezeki pada siapa yg dikehendaki-Nya." (An-Nur : 35-38)